Ang JRU COMMUNE

Ang JRU COMMUNE ay ang opisyal na online portal ng mga progresibo at radikal na estudyante ng Jose Rizal University. Itinatag ang online commune na to para i-maximize ang mga makabagong paraan ng pakikipag usap na hatid ng mga makabagong teknolohiya katulad ng mga social networking sites gaya ng Facebook , Friendster at Multiply at ng mga blogging sites tulad nitong WordPress bilang paraan para makapag mulat at makapag organisa sa malawak na hanay ng mga estudyante; hindi lang ng mga taga JRU; kungdi sa lahat ng kabataang maabot nito.

Binubuo ang kolektibo nito; pangunahin ng dalawang pang masang organisasyon na nagsusulong ng pagbabagong panlipunan at pambansang demokrasya – ang ANAKBAYAN at KARATULA.

Ang ANAKBAYAN ay ang pinaka komprehensibong pang masang organisasyon na nagbubuklod sa pinakamalawak na hany ng mga kabataan. Mula sa mga komunidad hanggang sa mga pamantasan at kolehiyo; mula sa mga kabataang manggagawa’t magsasaka hanggang sa mga kabataang Moro at iba pang pambansang minorya. Binuo ang ANAKBAYAN sa pagkilala ng makasaysayang papel ng kabataan bilang isang pwersang tumatangkilik at nagsusulong ng pagbabagong panlipunan laban sa luma at mapanupil na sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal na pumipigil sa pag unlad.

Ang KARATULA naman o Kabataang Artista Para sa Tunay na Kalayaan ay binubuo ng mga progresibong manggagawang pang kultura, musicians, manunulat, graphic artist, dibuhista, manunula, artistang pang teatro atbp. Ginagamit nila ang kanilang talento bilang pangunahing porma ng pagmumulat sa malawak na masang kanilang pinagtatanghalan.

Ang dalawang organisasyong ito (Anakbayan at Karatula) ay nabuhay na sa loob ng komunidad ng JRU simula pa noong dekada70 at muling nagpalakas at mag organisa muli noong 2007. Sa mga panahong iyon ay nagawa na ng kolektibo ang ibat ibang kampanya na nagsusulong para sa karapatan ng mga estudyante. Pinakamatingkad siguro ay ang TOFI Fight(Tuition and Other Fee Increase) noong unang semestre ng 2008; kung saan nakapagsagawa ang mga estudyante ng dalawang major action : Ang RedShirt Day at ang makasaysayang Snake Rally para tuligsain ang pagtataas ng tuition ng Admin ng walang karampatang konsultasyon sa kanilang mga mag aaral.

Mula pa noong 2007 ay nakaranas na ng ibat ibang porma ng campus repression ang mga estudyanteng nangangahas na sumali sa mga progresibong organisasyon. Ang pinaka marahas na karanasan ng buong kolektibo ng JRU ay ang ginawa ng Admin na pagsususpindi sa JRU19. Kung saan labing syam na estudyante ay nasuspindi dahil lamang sa nagsagawa sila ng snake rally sa loob ng kanilang campus para himukin ang iba pa nilang kamag aral na sumama sa pagkilos laban sa sunod sunod na pagtaas ng presyo ng langis at pag abandona ng gobyerno sa ibat ibang sektor ng serbisyong panlipunan.

July 18 2008 nang magsagawa ng snake rally ang mga estudyante sa loob mismo ng JRU. Isang kilos protestang napapanahon naman dahil sa sunod sunod na krisis na kinakaharap ng buong bansa dahil sa pag abandona ng gobyerno sa kapakanan n kanyang mamamayan. Ngunit ito ay agad na sinupil ng Admin at dinala ang labing syam na estudyante sa loob ng Dean’s Office at doon ay opisyal na idineklara nila na suspindido na ang mga kabataang ang kasalanan lamang ay ang kanilang mahigpit na paghawak sa kanilang karapatang magsalita at ang kasalanang subukin himukin ang iba pa nilang kamag aral na makialam para sa pagbabagong panlipunan.

Hindi pa sila nakuntento sa pagssuspindi lamang. Ang sumunod na hakbang na kanilang ginawa ay ang tuluyang pagtanggal(forced transfer) sa apat na estudyante mula sa labing syam na kanilang sinuspindi. Sila Louie galang, Mike Dantes, Kester Santos at Danica Dimayacyac ang mga nakaranas ng pinaka mataas na porma ng pasismo mula sa isang pamantasan.

Ang ginawa ng JRU Admin ay isang manipestasyon lamang ng Pasistang oryentasyon nito kung saan para mapanatili nila ang isang Komersyalisado at Kolonyalisadong porma ng edukasyon; kinakasangkapan nila ang Pasismo para supilin ang sinumang maglalakas loob na kumalaban sa kasalukuyang mapanupil na sistema ng edukasyon at ng lipunan. Ngunit kahit gaano man ka represibo at pasista ng pamantasang ito; hindi nito nagawang supilin ang mga kabataang nagsusulong ng pagbabagong panlipunan. Bagkus ay mas lalo lang nilang binigyan ng dahilan ang mga kabataan para labanan ang Komersyalisado, Kolonyalisado, Pasista at Elitistang porma ng edukasyon at palitan ito ng isang Makabayan, Siyentipiko at Maka Masang oryentasyon ng edukasyon.

Kahit na ilang beses na kaming nakaranas ng pandarahas at panunupil mula sa Admin ng JRU ay hindi kami magsasawang magmulat, mag organisa at mag mobilisa ng mga estudyante para sa mga demokratikong interes ng mamamayan at pagbabagong panlipunan. Dahil naniniwala kami na hindi lang dapat natatali ang isang estudyante sa apat na sulok ng kanyang classrom kung saan natatali lang sya sa mga theoretical na pag aaral na hindi man lang nya naisasapraktika. Dahil sa labas nito ay isang lipunan na dapat nyang pag aralan at intindihin na magsisilbing gabay sa kanya para sa mas malawak pang porma ng paglaban.

Hindi lamang tayo nakatali sa pakikibaka para sa libre at de kalidad na edukasyon. Katuwang din tayo ng mga magsasaka sa laban para sa tunay na repormang agraryo; kasama din tayo ng mga manggagawa para sa disente at marangal na sahod. At higit sa lahat ay katuwang tayo ng buong sambayanan sa paglaban sa Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo at Pyudalismo na tatlong pangunahing dahilan ng pagiging atrasado ng ating lipunan sa ngayon.

Kayat patuloy na magmulat, mag organisa at mag mobilisa sa pinaka malawak na hanay ng estudyante.

Ipagpatuloy ang militanteng tradisyon ng mga kabataang estudyante.

Mabuhay ang kabataang nagsusulong ng pagbabagong panlipunan!

Mabuhay ang kabataang nagsusulong ng pambansang demokrasya!

Ang JRU COMMUNE ay bukas sa lahat ng estudyante at kabataan na gustong sumali sa aming kampanya para sa pagbabagong panlipunan. Bukas ang pinto ng aming dalawang pang masang organisasyon-Ang ANAKBAYAN at KARATULA sa sinumang gustong maging miyembre nito. Kami ay nag ooffer ng mga study circles at educational discussion’s para maarmasan ang mga estudyante ng dunong at para rin pag aralan ang ating lipunan.

Kita kits nalang sa campus…

Advertisements

2 Responses to “Ang JRU COMMUNE”


  1. 1 miguel guevarra November 2, 2009 at 11:39 pm

    aus..astig..mabuhay ang mga estudyante ng jose rizal university na nagsusulong ng knilang krapatan at tumutuligsa sa mga hindi mkatarungang ptakaran sa loob ng unibersidad..wag klimutan na magmulat, magorganisa at palahukin/mobilisahin ang malawak na estudyante hindi lang sa loob ng unibersidad kundi hangang labas nito..MAKIBAKA WAG MATAKOT..

    serve the people…..

  2. 2 rin December 12, 2009 at 5:29 pm

    Mabuhay ang mga radikal at makabayang estudyante ng JRU! Sana ay lumawak pa ang bilang ninyo sa loob ng inyong unibersidad. Patuloy lamang na magmulat, mag-organisa at magpakilos ng mga estudyante. Huwag magpapatalo sa mga kontradiksyon na hindi talaga maiiwasan. Sabi nga ng mga kasama, habang lumalawak ang pang-unawa mo at dumadami ang kaalaman mo sa lipunan ay lumalaki at dumadami din ang mga kontradisyon na kakaharapin mo. Isang bagay lang, tandaan lang kung “PARA KANINO” ang mga ginagawa natin. MABUHAY KAYO! STP! STR! HST!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: